• Dvory nad Žitavou č. 2
  • Dvory nad Žitavou č. 4
  • Kurzweillovo jazero
  • Dvory nad Žitavou č. 1

Kto je online

Práve tu je 88 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Záverečný nález ohľadom úhynu rýb na revíry Dvory č.4.

V mesiaci júl 2020 bol zaznamenaný úhyn rýb na revíry Dvory č.4. Išlo najmä o dvojročnú násadu kapra v množstve 148 kusov, generačné kapre (cca 10-15kg) v množstve 2 kusy a tolstolobika pestrého (cca 15kg) v množstve 2 kusy.

Čítať ďalej...

OZNAM 1 

Dňa 19. 8. 2020 bude kancelária MsO SRZ Nové Zámky zatvorená z technických príčin.

Gál Peter, tajomník MsO SRZ Nové Zámky

OZNAM 2

Upozorňujeme všetkých rybárov, ktorí si v roku 2020 ešte neobnovili členstvo, že môžu tak urobiť maximálne do vtedy, kým máme ceniny na predaj, ale najneskôr do 31.7.2020. Od 1. 8. 2020 tým rybárom, ktorí si svoje členské povinnosti nesplnia do daného termínu členstvo zanikne.                

Výbor MsO SRZ Nové Zámky

Vážení rybári!

Chceme Vás upozorniť, že s miestnymi povolenkami SRZ MsO Nové Zámky nie je už možné ísť na Váh!!! Pôvodná dohoda partnerského využívania hraničných častí revírov s Kolárovom a Komárnom je v štádiu riešenia. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.

Z dôvodu nastalých problémov s menovaným revírom sme doobjednali zväzové povolenia. V prípade, že máte záujem, v kancelárii SRZ MsO NZ sú k dispozícii. Týka sa to povolení pre dospelých aj deti.

V súvislosti s povolením opatrení Covid-19 sme vytýčili nové termíny jarných brigád. Samozrejme sa na brigádach bude naďalej dodržiavať prísnejší režim, rúško je povinné.

06.06.2020 Kurzweillovo jazero, Bánov, Palárikovo, Dvory nad Žitavou 1., 2., 4.

13.06.2020 Kurzweillovo jazero, Štrkovisko pri elektrárni.

Od 01.06.2020 sú stránkové hodiny podľa normálneho režimu podľa pôvodných údajov zverejnených pred COVID-19 na našej stránke, na našich tlačovinách, či priamo na dverách kancelárie SRZ MsO Nové Zámky. 

caravan1Stanovisko k problematike karavanov a stanov na D č.4

Touto cestou by sme Vám chceli podať stanovisko k problematike obytných karavanov a stanovania na revíry Dvory č.4.,  na základe vašich podnetov. Nie je pravdou, že uvedenú vec neriešime, prípadne, že ju tolerujeme. Ani pri našej najlepšej vôli, podľa našich zisťovaní, neexistuje právny dôvod takéto konanie zakázať alebo obmedziť.

Čítať ďalej...

trainingČlenská schôdza 2020 sa uskutoční dňa 12.09.2020 podľa pôvodného programu.

ČLENSKÁ SCHÔDZA ODLOŽENÁ!!!

trainingČlenská schôdza z dôvodu šírenia sa Coronavírusu COVID-19 sa odkladá a teda 14. marca 2020 (sobota) sa konať nebude!!!! Náhradný termín zatiaľ nie je známy, budeme včas informovať.

Pôvodná pozvánka

Vážené rybárky a rybári!

Na základe monitorovania funkčnosti rybovodu pri Malej vodnej elektrárni na Zúgove, prebiehal i v roku 2019 (marec) odlov a čipovanie rýb na rieke Nitra.  Prosíme týmto rybárov, aby pri ulovení takto ulovenej ryby zaobchádzali obzvlášť opatrne a vrátili ju späť do vody. Čipy sa aplikujú do brušnej dutiny, kde je viditeľná rana po vpichu, ktoré môžete vidieť na fotkách.

Za pochopenie ďakujeme!

Čítať ďalej...

minlogoMinisterstvo životného prostredia vydalo grafickú pomôcku k privlastňovaniu si rýb.

Čítať ďalej...

Obsah ťažkých kovov v rybách

Vážené rybárky a rybári!

Touto cestou by sme Vás chceli informovať o aktuálnom stave ťažkých kovov na našiich revíroch, ktoré sú napájané z rieky Nitra. Jedná sa o Mlynský náhon, Jazero dôchodcov a MR Bánov. Na základe výsledkov z akreditovaného laboratória v Dolnom Kubíne bol potvrdený zvýšený a prekročený povolený obsah ortuti vo svalovine dravých rýb (vyšetrenie bolo prevedené na vzorke boleňa dravého a sumca západného) z Mlynského náhona a Jazera dôchodcov. Vysadené druhy kapra rybničného z týchto revírov splňali limity, teda sú v súlade s požiadavkami pre maximálne hodnoty kontaminantov v potravinách. Vzorka jalca hlavatého z MR Bánov bola tiež v súlade s požiadavkami pre maximálne hodnoy kontaminantov v potravinách. Z uvedeného vyplýva, že konzumácia dravých rýb z revírov Mlynský náhon a Jazero dôchodcov sa neodporúča.  

  

Výbor MsO SRZ Nové Zámky

Kancelária MsO SRZ NZ