• Dvory nad Žitavou č. 2
 • Dvory nad Žitavou č. 4
 • Dvory nad Žitavou č. 1
 • Kurzweillovo jazero

Preteky v prívlači - Október 2022


Propozície


Organizačný výbor

Riaditeľ pretekov : Ladislav Supák.

Hlavný rozhodca a predseda bodovacej komisie: Ladislav Supák, Peter Gál , Adrian Francisci, Róbert Tarics.

 

Preteky v disciplíne prívlač organizuje SRZ MsO NOVÉ ZÁMKY pre širokú rybársku verejnosť.

Pretekár bude zaregistrovaný po zaplatení čiastky 30,- € na mieste, alebo v predpredaji na Rybárskom dome.

V cene štartovného je 3 ks uloveného pstruha dúhového pretekárom a občerstvenie.

Dátum a miesto konania pretekov

29.10.2022 - DVORY č. 1

Časový rozvrh:

 • 5:30 - 7:00 prezentácia, losovanie
 • 7:30 - 9:00 1. pretek
 • 9:00 - 9:15 striedanie sektora
 • 9:15 - 10:45 2. pretek
 • 10:45 - 11:30 striedanie sektora, prestávka, obed
 • 11:30 -13:00  3. pretek
 • Cca 14:00 - vyhlásenie výsledkov

Trať, násada a limity

Pretekársku trať stanovuje organizátor pretekov. Lovný sektor pretekára je dlhý cca. 8 m, 4 m doľava a 4 m doprava (od vylosovaného čísla) a je označený číslami pre každé miesto podľa počtu pretekárov. Pred pretekmi bude vysadená násada pstruha dúhového, v mesiaci október. Z dôvodu komfortu pretekárov a kapacity pretekárskej trate je počet pretekárov na týchto pretekoch obmedzený na počet 60 pretekárov.

Bodovanie

Boduje sa každá ryba (dravec) chytená v hlavovej časti.

Body 1 cm = 1 bod

Súčet 3. kôl dáva celkového víťaza.

Pri rovnosti bodov výsledok 1. kola.

Prihlasovanie sa

Uzávierka prihlášok je 29.10.2022 do 6:00 hod.

Dodatočné info:

LADISLAV SUPÁK 0944 155 552 alebo kanc.: 035 642 47 69

Ceny

 1. cena 250,- € + vecná cena
 2. cena 150,- € + vecná cena
 3. cena 100,- € + vecná cena

Cena predsedu SRZ MsO NOVÉ ZÁMKY: najdlhší uznaný úlovok - prekvapenie.

Zakúpením a účasťou na pretekoch dávate súhlas so zverejnením osobných údajov a fotografií.

Uzatvorenie revírov po jesennom zarybnení

V zmysle Zákona  o rybárstve č. 216/2018 Z.z. a platnej vyhlášky 381/2018 Z.z §18 odst. 9 bude všeobecný zákaz lovu od 15.10.2022 do 29.10.2022 vrátane na týchto revíroch.  Lov bude povolený na všetkých revíroch od 30.10.2022.

Číslo revíru
Názov revíru
2-1120-1-1
Kurzweillovo jazero
2-0870-1-1
Jazero pri Elektrárni
2-1310-1-1
Rieka Nitra -Mlynský náhon
2-0840-1-1
VN Dôchodcov
2-3220-1-4
Štrkovisko Dvory č. 2
2-3240-1-1
Štrkovisko Dvory č. 4
2-2950-1-1
Štrkovisko Bešeňov
2-4680-1-1
VN Dubník
2-4530-1-1
VN Branovo
2-5320-1-1
VN Svodín
2-2220-1-1
Rašelinisko Zemné
2-2250-1-1
Barina Palárikovo
2-1830-1-1
OR Nitry Podháj - Bánov

V zmysle Zákona  o rybárstve č. 216/2018 Z.z. a platnej vyhlášky 381/2018 Z.z §18 odst. 9 bude všeobecný zákaz lovu od 15.10.2022 do 28.10.2022 vrátane na revíri č. 2-3210-1-1 Štrkovisko Dvory  nad Žitavou  č.1 .

Dňa 29.10.2022 sa na revíri č. 2-3210-1-1 Štrkovisko Dvory  nad Žitavou  č.1 uskutočnia prívlačové preteky . Lov na tomto revírí bude povolený  od 30.10.2022.

 POZOR!!!

ikona POZORNa revíri VN Dubník 2-4680-1-1 sú na základe povolenia umiestnené vrše na odchyt sumčeka amerického, ktorý sa tu premnožil. Prosíme rybárov aby v ich blízkosti nechytali, nepoškodzovali tieto vrše ani ich viditeľné bójky.


POZOR!!!

Od 25.10.2021 do odvolania platí všeobecný zákaz lovu na revíri Rúbaň č. 2 do odvolania! 


 

training

UZNESENIE ČS 2022

Nové uznesenie ČS 2022 nájdete tu:

https://www.srz-novezamky.sk/informacie/uznesenie

fishermanDohody o spoluužívaní revírov

Informácie o dohodách s okolitými revírmi nájdete tu: Dohody o spoluužívaní revírov

minlogoMinisterstvo životného prostredia vydalo grafickú pomôcku k privlastňovaniu si rýb.

Čítať ďalej...