• Dvory nad Žitavou č. 1
  • Kurzweillovo jazero
  • Dvory nad Žitavou č. 2
  • Dvory nad Žitavou č. 4

POVOLENIA - ZBER UŽ UZAVRETÝ 

ikona POZOR


POZOR!!!

Od 25.10.2021 do odvolania platí všeobecný zákaz lovu na revíry Rúbaň č. 2! Budú prebiehať práce na oprave stavidla.

 


 

training

UZNESENIE ČS 2021

Nové uznesenie ČS 2021 nájdete tu: 

https://www.srz-novezamky.sk/informacie/uznesenie

 


 varovaniUpozorňujeme svojich členov (vrátane detí a mládeže), že svoje členské povinnosti si musia splniť do 31. 3. 2022 (v zmysle Stanov SRZ)!!!

Kto si nesplní povinnosť tak, od 1. 4. 2022 musí požiadať o obnovenie členstva tak, že odovzdá vyplnenú prihlášku a musí zaplatiť minimálne zápisné a členské!!!! 

Zarybnenie 2021 z chovných rybníkov

Číslo revíru

Názov revíru

Merná jednotka

šť1 ka 1-2 K2/kg K3/kg K3/kg
      Plán Nasadené
2-1120-1-1 Kurzweillovo jazero ks/kg 130   300 1500 2400
2-0870-1-1 Jazero pri Elektrárni  ks/kg     100 200 300
2-1310-1-1 Mlynský náhon ks/kg 40   200 300 700
2-0840-1-1 Jazero dôchodcov  ks/kg 50 80 200 400 500
2-3210-1-1 Štrkovisko Dvory č. 1 ks/kg 140 80   1500 2500
2-3220-1-4 Štrkovisko Dvory č. 2 ks/kg 50 80   200 200
2-3240-1-1 Štrkovisko Dvory č. 4 ks/kg 50     2000 2500
2-2950-1-1 Štrkovisko  Bešeňov ks/kg     200 300 800
2-4680-1-1 VN Dubník  ks/kg 30 30   400 400
2-4530-1-1 VN Branovo ks/kg 60 80   500 1500
2-5320-1-1 VN Svodín  ks/kg     100 500 1300
2-5240-1-1 VN Rúbaň č. 2 ks/kg       400 0
2-2220-1-1 Rašelinisko Zemné ks/kg 40   100 400 800
2-2250-1-1 Barina Palárikovo ks/kg     100 300 400
2-4250-1-1 Štrkovisko Záhoň - Bánov ks/kg 40 40   500 1000
2-1830-1-1 OR Nitry  Podháj - Bánov ks/kg 50 40   200 300
Spolu ks/kg 680 430 1300 9600 15600
Hodnota 5 880 258 3 120  - 37 440

fishermanDohody o spoluužívaní revírov

Informácie o dohodách s okolitými revírmi nájdete tu: Dohody o spoluužívaní revírov

ryby

 

Vážení rybári!


Ako iste väčšina z Vás vie, v predchádzajúcich dňoch prebehlo pravidelné jesenné zarybnenie. V tomto čase je zákaz lovu a privlastňovania si vysadeného druhu ryby dosahujúcej najmenšiu lovnú mieru. Žiaľ niektorí takzvaní rybári sa nevedia dočkať dňa, v ktorom si môžu ulovenú rybu privlastniť, a ako vidíte na priloženej fotke využívajú čas keď je pri vodách menší pohyb slušných rybárov na vlastné obohatenie. Na obrázku sú kapre, ktoré niekto po ulovení nepustil späť do vody, ale pichol pravdepodobne nožom. Tento pytliak bol vyrušený členmi Rybárskej stráže a tak nestihol ryby odniesť a zbabelo ušiel. Prosíme preto všetkých slušných rybárov, ktorých je určite väčšina, aby na takéto správanie upozornili RS ako sa stalo aj v tomto prípade a ak je to možné napomenuli dotyčného porušujúceho pravidlá. Ryby sú naším spoločným majetkom, tak sa nenechajme okrádať. V budúcnosti sa môže stať, že na správanie takýchto indivíduí doplatia všetci, keď sa po zarybnení uzatvoria reviry úplne - bez možnosti lovu akéhokoľvek druhu rýb.


Ďakujeme!

Výbor MsO SRZ NZ

P.S. Lyžičky boli do rán vložené len pre ilustráciu miesta rany

minlogoMinisterstvo životného prostredia vydalo grafickú pomôcku k privlastňovaniu si rýb.

Čítať ďalej...