• 03.png
  • 02.png
  • 00.png
  • 01.png
  • 04.png

Kto je online

Práve tu je 2 návštevníci a žiadni členovia on-line

Informujeme, že vo schválenom Miestnom rybárskom poriadku sa nachádza chyba.

Chyba: Čas ochrany vysadených rýb: od 26.10.2018 do 14.11.2018

Správne: Čas ochrany vysadených rýb: od 16.10.2018 do 14.11.2018.

Za chybu sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

Kancelária MsO SRZ NZ

Termíny výlovov na našich chovných revíroch

  • VN Semerovo - dňa 20.10.2018
  • VN Rúbaň č. 1 - dňa 24.10.2018, dňa 27.10.2018 ukončenie výlovu

OZNAMY

Dňa 06.10.2018 (sobota) v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. sa bude konať výcvik hasičov na našom revíry 2-0840-1-1 Jazero dôchodcov. Prosíme o pochopenie a rešpektovanie tejto akcie.

Výbor MsO SRZ Nové Zámky

Obsah ťažkých kovov v rybách

Vážené rybárky a rybári!

Touto cestou by sme Vás chceli informovať o aktuálnom stave ťažkých kovov na našiich revíroch, ktoré sú napájané z rieky Nitra. Jedná sa o Mlynský náhon, Jazero dôchodcov a MR Bánov. Na základe výsledkov z akreditovaného laboratória v Dolnom Kubíne bol potvrdený zvýšený a prekročený povolený obsah ortuti vo svalovine dravých rýb (vyšetrenie bolo prevedené na vzorke boleňa dravého a sumca západného) z Mlynského náhona a Jazera dôchodcov. Vysadené druhy kapra rybničného z týchto revírov splňali limity, teda sú v súlade s požiadavkami pre maximálne hodnoty kontaminantov v potravinách. Vzorka jalca hlavatého z MR Bánov bola tiež v súlade s požiadavkami pre maximálne hodnoy kontaminantov v potravinách. Z uvedeného vyplýva, že konzumácia dravých rýb z revírov Mlynský náhon a Jazero dôchodcov sa neodporúča.  

  

Výbor MsO SRZ Nové Zámky

Kancelária MsO SRZ NZ

Vážené rybárky a rybári!

Na základe monitorovania funkčnosti rybovodu pri Malej vodnej elektrárni na Zúgove, prebieha v týchto dňoch odlov a čipovanie rýb na rieke Nitra.  Prosíme týmto rybárov, aby pri ulovení takto ulovenej ryby zaobchádzali obzvlášť opatrne a vrátili ju späť do vody. Čipy sa aplikujú do brušnej dutiny, kde je viditeľná rana po vpichu, ktoré môžete vidieť na fotkách.

Za pochopenie ďakujeme!

Čítať ďalej...

Prinášame Vám správu o vedecko-výskumnej činnosti realizovanej na rieke Nitra. Správa obsahuje analýzu stavu obsahu ťažkých kovov (ortuť, kadmium, olovo) na rieke Nitra.

Čítať ďalej...