• Dvory nad Žitavou č. 2
 • Dvory nad Žitavou č. 4
 • Kurzweillovo jazero
 • Dvory nad Žitavou č. 1

Uzatvorenie revírov po jesennom zarybnení

Od 19.10.2023 do 28.10.2023 revír č. 2-1500-1-1 OR Rieky Nitry - Bánov bude uzatvorený z dôvodu zarybnenia. Lov bude povolený od 29.10.2023.

V zmysle Zákona o rybárstve č. 216/2018 Z.z. a platnej vyhlášky 381/2018 Z.z §18 odst. 9 bude všeobecný zákaz lovu od 14.10.2023 do 28.10.2023 vrátane na týchto revíroch. Lov bude povolený na všetkých revíroch od 29.10.2023.

Číslo revíru
Názov revíru
2-1120-1-1
Kurzweillovo jazero
2-0870-1-1
Jazero pri Elektrárni
2-1310-1-1
Rieka Nitra -Mlynský náhon
2-3210-1-1 Štrkovisko Dvory č. 1
2-3220-1-1
Štrkovisko Dvory č. 2
2-3240-1-1
Štrkovisko Dvory č. 4
2-2950-1-1
Štrkovisko Bešeňov
2-4680-1-1
VN Dubník
2-4530-1-1
VN Branovo
2-5320-1-1
VN Svodín
2-5240-1-1 VN Rúbaň č. 2
2-2220-1-1
Rašelinisko Zemné
2-2250-1-1
Barina Palárikovo
2-1830-1-1
OR Nitry Podháj - Bánov
2-4250-1-1 Štrkovisko Záhoň

V zmysle Zákona o rybárstve č. 216/2018 Z.z. a platnej vyhlášky 381/2018 Z.z §18 odst. 9 bude všeobecný zákaz lovu od 14.10.2023 do 27.10.2023 vrátane aj na revíri č. 2-0840-1-1 VN Dôchodcov. Dňa 28.10.2023 sa na revíri č. 2-0840-1-1 VN Dôchodcov uskutočnia prívlačové preteky. Lov na tomto revírí bude povolený od 29.10.2023.

Preteky v prívlači - Október 2023 - VN Dôchodcov

LÍSTKY V PREDAJI V KANCELÁRII SRZ MsO NZ!


Propozície


 

Organizačný výbor

Riaditeľ pretekov : Ladislav Supák.

Hlavný rozhodca a predseda bodovacej komisie: Ladislav Supák, Peter Gál , Adrian Francisci, Róbert Tarics.

Sponzori pretekov:

yellowfish.jpg

carpio logo na sirku 1536x575 280x100

Preteky v disciplíne prívlač organizuje SRZ MsO NOVÉ ZÁMKY pre širokú rybársku verejnosť.

Pretekár bude zaregistrovaný po zaplatení čiastky 30,- € na mieste, alebo v predpredaji na Rybárskom dome, kancelárii SRZ MsO NZ.

V cene štartovného je 3 ks uloveného pstruha dúhového pretekárom a občerstvenie.

Dátum a miesto konania pretekov

28.10.2023 - VN Dôchodcov

Časový rozvrh:

 • Zraz pretekárov od 6:30 hod.
 • Zápis a losovanie stanovíšť od 6:30 hod. do 7:25 hod.
 • 1. kolo od 7:30 hod. do 8:30 hod.
 • Striedanie stanovíšť od 8:30 hod. do 8:45 hod.
 • 2. kolo od 8:45 hod. do 9:45 hod.
 • Striedanie stanovíšť, prestávka od 9:45 hod. do 10:30 hod.
 • 3. kolo od 10:30 hod. do 11:30 hod.
 • Vyhlásenie výsledkov od 12:00 hod.

Trať, násada a limity

Pretekársku trať stanovuje organizátor pretekov. Lovný sektor pretekára je dlhý cca. 8 m, 4 m doľava a 4 m doprava (od vylosovaného čísla) a je označený číslami pre každé miesto podľa počtu pretekárov. Pred pretekmi bude vysadená násada pstruha dúhového, v mesiaci október. Z dôvodu komfortu pretekárov a kapacity pretekárskej trate je počet pretekárov na týchto pretekoch obmedzený na počet 60 pretekárov.

Bodovanie

Boduje sa každá ryba (dravec) chytená v hlavovej časti.

Body 1 ryba = 1 bod

Súčet 3. kôl dáva celkového víťaza.

Pri rovnosti bodov platí výsledok 1. kola.

Prihlasovanie sa

Uzávierka prihlášok je 28.10.2023 do 7:00 hod.

Dodatočné info:

LADISLAV SUPÁK 0944 155 552 alebo kanc.: 035 642 47 69

Ceny

 1. cena 200,- €
 2. cena 100,- €
 3. cena 50,- €
 4. Cena PRÉMIA PSTRUH (vecná cena za najväčšieho uloveného pstruha, cm)

Zakúpením a účasťou na pretekoch dávate súhlas so zverejnením osobných údajov (meno, priezvisko, mesto pretekára) a fotografií vyhotovených počas konania sa pretekov.

VN Rúbaň II.

Informujeme rybárov, že sa od 1. júna otvára lovný revír VN Rúbaň II. číslo 2-5240-1-1.

Petrov zdar!

Výbor SRZ MsO NZ

 

POZOR!!!

ikona POZOR

Na revíri VN Dubník 2-4680-1-1 sú na základe povolenia umiestnené vrše na odchyt sumčeka amerického, ktorý sa tu premnožil. Prosíme rybárov aby v ich blízkosti nechytali, nepoškodzovali tieto vrše ani ich viditeľné bójky.

 Výbor SRZ MsO NZ

Obsah ťažkých kovov v rybách

Vážené rybárky a rybári!

Touto cestou by sme Vás chceli informovať o aktuálnom stave ťažkých kovov na revíry Rieka Nitra č. 1, revírne číslo 2-1400-1-1.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky, Komjatická 65, Nové Zámky nariaďuje dňa 12.01.2023 na základe rozborov rýb prevádzkovateľovi Slovenský rybársky zväz, Mestká organizácia Nové Zámky informovať verejnosť na svojej webovej stránke o nevhodnosti konzumácie rýb z dôvodu zvýšených hladín ortuti. Odber sa konal dňa 23.10.2022.

Výbor MsO SRZ Nové Zámky

Kancelária MsO SRZ NZ

fishermanDohody o spoluužívaní revírov

Informácie o dohodách s okolitými revírmi nájdete tu: Dohody o spoluužívaní revírov

minlogoMinisterstvo životného prostredia vydalo grafickú pomôcku k privlastňovaniu si rýb.

Čítať ďalej...