• Dvory nad Žitavou č. 1
 • Dvory nad Žitavou č. 2
 • Kurzweillovo jazero
 • Dvory nad Žitavou č. 4

Športová činnosť v roku 2020

Výbor MsO SRZ v Nových Zámkoch, ako každý rok i v tomto roku uskutoční tradičné rybárske preteky, ktoré Vás pozývame:

 • dňa 1. 5. 2020 na rybárske preteky na Štrkovisku Dvory nad Žitavou č. 1
 • dňa 8. 5. 2020 na memoriál Júliusa Kassu na Štrkovisku Kurczweillovom
 • dňa 16. 5. 2020 na preteky detí na Mlynskom náhone (pri Štrande) v Nových Zámkoch
 • dňa 9. 5. 2020 preteky funkcionárov MsO SRZ Nové Zámky,

Propozície pretekov

Dvory nad Žitavou, Štrkovisko Kurzweillovo

Preteky sa uskutočnia za každého počasia vždy so začiatkom od 7,00 hod. do 12,00 hod.

 • Zraz pretekárov od 6,00 hod.
 • Zápis a losovanie stanov od 6,00 hod. do 6,40 hod.
 • Kŕmenie - biela raketa od 6,50 hod.
 • Zahájenie pretekov – signál od 7,00 hod.
 • Ukončenie pretekov – signál 12,00 hod.
 • Registrácia úlovkov od 12,00 hod. do 12,30 hod.
 • Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien 12,45 hod.

Protesty je možné podať do 12,15 hod. riaditeľovi pretekov.

Štartovné Dvory nad Žitavou č. 1 10 €

Štrkovisko Kurzweillovo 10 €

Mlynský náhon - deti 0 € 

Na každom preteku bude vyznačených maximálne 140 stanovíšť, podľa daných terénnych podmienok a účasti pretekárov.

Technické pokyny pre preteky – Dvory nad Žitavou č. 1, Štrkovisko Kurczweillovo:
 • Loviť je povolené jednou udicou opatrenou najviac dvomi náväzcami.
 • Ako návnadu možno použiť všetko, čo je v súlade so zákonom o rybolove.
 • Zakázané je loviť prívlačou, na blyskáče a umelými nástrahami.
 • Úlovky sa budú hodnotiť bodovým systémom podľa skupín uvedených na úlovkových lístkoch pretekárov.
 • Ryby ulovené sa po zaznačení do úlovkových lístkov sektorovým rozhodcom okamžite vrátia do vody.
 • Každý pretekár si môže ponechať jedného uloveného kapra.
 • Podmierečné ryby hodnotené nebudú.
 • Prípadné protesty pretekárov sa budú podávať cez sektorového rozhodcu hlavnému rozhodcovi.

Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastnú zodpovednosť!

Hodnotenie pretekov:
Kapor - 3 body/cm pri ulovení nad 30 cm
Pleskáč - 2 body/cm pri ulovení nad 20 cm
Ostatné druhy – 2 body/cm podľa lovných mier v zmysle zákona

Ceny na pretekoch v dňoch 1. 5. 2020 a 8. 5. 2020 za úlovky pre mládež a dospelých sa budú udeľovať nasledovne:

1. cena: hotovosť 200,- €
2. cena: hotovosť 100,- €
3. cena: hotovosť 50,- €

Výbor MsO SRZ Nové Zámky si vyhradzuje právo upraviť výšku výhry, ktorá bude závisieť od počtu pretekárov, minimálny počet pretekárov pri ktorých sa budú preteky konať je 50.

Vecná cena bude udeľovaná za najväčšieho kapra (cm).

Občerstvenie na uvedené preteky bude zabezpečené.
Lístky na vedomostnú súťaž znalosti mier sladkovodných rýb sa budú predávať počas celých pretekov v cene 0,50 €. Zlosovanie sa uskutoční o 12,30 hod.
Parkoviská vozidiel budú na pretekoch vyznačené.

Príchod k vode s motorovými vozidlami je zakázaný!!!!


Technické pokyny pre preteky - Preteky detí

 • počet pretekárov-detí do 50 !!!
 • Zraz pretekárov, losovanie od 7,00 do 8,00 hod. na konci Hviezdoslavovej ulici.
 • Začiatok pretekov bude o 8,00 hod. do 11,30 hod.
 • Vyhodnotenie pretekov a váženie bude od 11,30 hod. do 12,00 hod.
 • Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien o 12,00 hod.
 • Lov povolený na jednu udicu podľa medzinárodných pravidiel CIPS-plávaná. Povinné je mať so sebou rybársky sák s väzencom.
 • Pretekov sa môžu zúčastniť len deti do 14 rokov!!!! Deti pretekajú na zodpovednosť dospelého sprievodu!