• Dvory nad Žitavou č. 2
  • Kurzweillovo jazero
  • Dvory nad Žitavou č. 4
  • Dvory nad Žitavou č. 1

Dohody o spoluužívaní revírov

Členovia MsO SRZ Nové Zámky s miestnym povolením z Nových Zámkov môžu uplatňovať rybárske právo na revíry č.2-4440-1-1 Vážsky Dunaj od jeho ústia v Komárne po cestný most Komoča – Kolárovo, a na revíry č. 2-4360-1-1 Váh č.1 od čiastkového povodia Váhu od cestného mosta Komoča – Kolárovo po riečny km 35 pod obcou Neded a spojovací kanál od cestného mosta Nové Zámky – Komoča po pramene na ľavej strane.

Členovia MsO SRZ Komárno s miestnym povolením z Komárna, a členovia MsO SRZ Kolárovo s miestnym povolením z Kolárova môžu uplatňovať rybárske právo na revíry č. 2-1400-1-1 Nitra č.1 v časti od cestného mosta Komoča pri Spojovacom kanáli (2-2670-1-1) po sútok s riekou Váh pri obci Komoča.

Upozorňujeme členov, že na všetkých revíroch platia MRP tej organizácie, na ktorej sa nachádza. (Kolárovo – kapor 45 cm, amur 70 cm, Komárno – kapor 45 cm, lieň 35 cm,     amur 70 cm) 

Členovia MsO SRZ Šurany s miestnym povolením Šurany, môžu uplatňovať rybárske právo na reviroch č. 2-1500-1-1 MR rieky Nitra pri Bánove, 2-1830-1-1 MR rieky Nitry – Podháj a č. 2-4250-1-1 Štrkovisko Záhoň.

Revír MsO SRZ Nové Zámky č. 2-1500-1-1 MR rieky Nitra v Bánove zarybní MsO SRZ Šurany každoročne kaprom K3 v množstve 1 000 kg.

Upozornenie!

Revír Potok Chrenovka č. 2-0260-1-1 od obce Bánov po Zúgov v Nových Zámkoch. Lov rýb v uvedenom revíri je zakázané loviť na živú rybku, na mŕtvu rybku alebo jej časti. Lov povolený prívlačou a muškárením s použitím strímra alebo inej napodobneniny rybky.