• Kurzweillovo jazero
  • Dvory nad Žitavou č. 4
  • Dvory nad Žitavou č. 1
  • Dvory nad Žitavou č. 2

Členovia výboru 

MsO SRZ Nové Zámky 2018 - 2022

Ladislav Supák
predseda MsO
Adrián Francisci
podpredseda MsO
Peter Gál
tajomník MsO
Jozef Vašek
hlavný hospodár
Róbert Tarics
ved. rybárskej stráže
Richard Cagáň
člen výboru
 Róbert Gubík
člen výboru
Miroslav Sztrecsko
člen výboru
Tibor Sárai
člen výboru
 Róbert Verbók
člen výboru
Miroslav Briška
člen výboru
Branislav Mrváň
člen výboru
Ing. Peter Poročák
člen výboru
 

Členovia kontrolnej komisie MsO SRZ Nové Zámky

2018 - 2022

Marian Mellen - člen KK
Peter Balogh - člen KK
Vladimír Benček - predseda KK
Ján Tóth - člen KK
Peter Németh - člen KK

Náhradníci do výboru MsO SRZ

Tomáš Mahor