• Kurzweillovo jazero
  • Dvory nad Žitavou č. 1
  • Dvory nad Žitavou č. 4
  • Dvory nad Žitavou č. 2

phone

Slovenský rybársky zväz
Mestská organizácia Nové Zámky
Považská ulica č. 4
940 67 Nové Zámky


 Telefón kancelária: +421 35 6 424 769


Predseda SRZ MsO NZ, Ladislav Supák:

+421 944 155 552


 e-mail kancelária: e-mail fotografický materiál:

e-mail webadmin: