• Kurzweillovo jazero
  • Dvory nad Žitavou č. 4
  • Dvory nad Žitavou č. 1
  • Dvory nad Žitavou č. 2

Z dôvodu nepriaznivého počasia pri výlove na revíry Rúbaň I nebolo možné nafotiť zábery z udalosti. Hľadáme majiteľov záberov (mobilné telefóny napr.).