• Dvory nad Žitavou č. 4
  • Kurzweillovo jazero
  • Dvory nad Žitavou č. 2
  • Dvory nad Žitavou č. 1

POZVÁNKA NA ČS

training

V zmysle Stanov SRZ Vás výbor MsO SRZ Nové Zámky pozýva na mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa:

25. marca 2023 (sobota)

v Dome Kultúry – KOVAK – Hlavné námestie 7

so začiatkom o 9:00 hod.

Prezentácia členov bude už od 8:30 hod.

Program členskej schôdze:

  1. Zahájenie
  2. Voľba pracovného predsedníctva a komisií (mandátovej, návrhovej a volebnej)
  3. Správa mandátovej komisie
  4. Voľba 2 členov do výboru MsO SRZ na základe rozšírenia výboru pre volebné obdobie 2022- 2026
  5. Diskusia
  6. Návrh na uznesenie, záver

Záujemcov na doplnenie členov do výboru Mso SRZ  prosíme, aby sa prihlásili osobne v kancelárii  Mso SRZ Nové Zámky do 15.3.2023!