• 01.png
  • 04.png
  • 00.png
  • 02.png
  • 03.png

Kto je online

Práve tu je 9 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 

Želáme vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov

 

a šťastný Nový rok 2017!

vianoce

Otváracie hodiny cez sviatky

Oznamujeme Vám zmenu otváracích hodín počas Vianočných sviatkov.

Zmena:

23. decembra 2016 otvorené od 8:00-12:00
27. decembra - 29. decembra 2016 od 8:00-12:00
30. decembra 2016 - ZATVORENÉ

Povolenky

Výbor MsO SRZ Nové Zámky sa obracia na Vás s prosbou o odovzdávanie povoleniek na rybolov za rok 2016 už od decembra (pokiaľ už nechcete loviť ryby v decembri) z dôvodu rýchlejšieho spracovania sumáru úlovkov za rok 2016 ako i z dôvodu rýchlejšieho a plynulejšieho vydávania nových povoleniek na rybolov na rok 2017 od 2. 1. 2017. Za pochopenie ďakujeme!

Dodatočné zakúpenie kaprovej zväzovej povolenky po 1. 7. 2016

Postup obstaraní KZP mimo ZO

Ďalší oprávnený subjekt na predaj KZP je sekretariát Rady za nasledovných podmienok:

Rybár uhradí na účet SRZ Rada v tvare IBAN: SK62 0200 0000 0000 1583 2432 (VUB,a.s.,) sumu 35,00 Eur, Variabilný symbol: 663011, do poznámky uvedie meno a priezvisko (z dôvodu identifikácie), v prípade viacerých osôb je treba uviesť všetky mená. Následne po úhrade predmetnej čiastky, pošle sekretariát Rady SRZ poštou na MsO Nové Zámky dodatkovú lepku KZP + kaprový zväzový poriadok a meno rybára. ZO nalepí lepku rybárovi do Povolenia na rybolov a opečiatkuje pečiatkou MsO Nové Zámky.

Ing. Ľuboš Javor,  tajomník SRZ

Andreja Kmeťa 20, 010 55  Žilina

Tel. 0948 052 273, e-mail:

MRPZMENA V MRP 2015-2017!

Na základe „Uznesenia Rady SRZ č. 70/2016“ Rada SRZ Žilina zrušuje svojím uznesením následné ustanovenia „Miestneho rybárskeho poriadku“ MsO SRZ Nové Zámky na roky 2015 – 2017...

Čítať ďalej...

dsc 0192

Sumec z D4

Nedávno sme obdržali email od nášho rybára, ktorému sa podarilo chytiť pekného sumca.

Čítať ďalej...

Ruban 007 15Zarybnenie

22. 10. 2016 výlov chovného revíru VN Semerovo

26. 10. 2016 výlov chovného revíru VN Rúbaň č. 1 na veľkej vode

29. 10. 2016 dokončenie výlovu revíru VN Rúbaň č.  1 na malej vode.

Následne po uskutočnení výlovov sa budú hneď zarybňovať naše športové revíry v zmysle zarybňovacieho plánu na rok 2016